Przejdź do treści

Zamek Lotzen odbudowany w formie murowanej, jako siedziba zakonnego komornika (reprezentant władzy zakonnej, w zastępstwie kontura sprawujący sądy oraz ściągający czynsze i daniny z przydzielonego mu okręgu)

Wlatach 1489- 1517 prokuratora, podległego konturii w Pokarminie (Brandenburgia)