Przejdź do treści

Kontur bran­denburski Bernard von Balzhofen odnawia przywilej lokacyj­ny na prawie magdeburskim dla Nowej Wsi (Neuendorf) przy zamku Lotzen; wieś po­siada ok. 24 gospodarstwa chłopskie, kościół i trzy karcz­my, przywilej połowu ryb w  Niegocinie i obowiązek utrzymywania mostu przy zamku.