Przejdź do treści

Śmierć Brunona z Kwerfurtu

3 września, 1009
Śmierć Brunona z Kwerfurtu

Wraz z 18 misjonarzami poniósł śmierć męczeńską 14 lutego lub 9 marca 1009. Opis śmierci Brunona znany jest z łacińskiej relacji Hystoria de predicacione episcopi Brunonis, autorstwa mnicha Wiperta, który towarzyszył w wyprawie Brunona i jako jedyny ocalał.

Objęcie Giżycka przez Krzyżaków

1253
Objęcie Giżycka przez Krzyżaków

Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Poppona von Osterna , obejmując we władanie okolice  dzisiejszego Giżycka.

Budowa zamku

11 grudnia, 1285
Budowa zamku

Hipotetyczna data budowy pierwszego zamku krzyżackiego Lotzenburg nad Niegocinem. Najprawdopodobniej była to drewniana strażnica, strzegąca granicznego pasa Wildnis i będąca bazą wypadową na ziemie jaćwieskie. Na zdjęciu przykładowa strażnica.

Wildhaus

1337
Wildhaus

Potwierdzone źródłowo istnienie krzyżackiego „Wildhausu” na przesmyku między Niegocinem i Kisajnem.

Niewola Kiejstuta

1361
Niewola Kiejstuta

rycerz Heinrich Beler z zamku Lotzen współdowodzi wyprawą zbrojną, która nad jeziorem Ublik Wielki pojmała w niewolę wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta.

Zniszczenie zamku Lotzen

1365

litewskie oddziały pod wodzą wielkiego księcia Kiejstuta (który zbiegł z krzyżackiej niewoli) zdobywają i niszczą zamek Lotzen.

Odbudowa zamku

1377
Odbudowa zamku

Zamek Lotzen odbudowany w formie murowanej

Nowa Wieś – (Neuendorf)

1437
Nowa Wieś – (Neuendorf)

hipotetyczna data pierwszego przywileju czynszowego dla Nowej Wsi (Neuendorf),powstałej przy zamku Lotzen.

Zniszczenie zamku podczas "wojny trzynastoletniej"

1455

Odnowienie przywileju lokacyjnego

1475
Odnowienie przywileju lokacyjnego

Kontur bran­denburski Bernard von Balzhofen odnawia przywilej lokacyj­ny na prawie magdeburskim dla Nowej Wsi (Neuendorf) przy zamku Lotzen; wieś po­siada ok. 24 gospodarstwa chłopskie, kościół i trzy karcz­my, przywilej połowu ryb w  Niegocinie i obowiązek utrzymywania mostu przy zamku.

Parafię w Nowej Wsi obejmuje ks. Maciej z Brzostowa

1481

Spalenie zamku

1520

Podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej rycerze zakonni opuszczają nieprzystosowany do obrony zamek Lotzen, paląc go.

Sekularyzacja państwa zakonnego

1525
Sekularyzacja państwa zakonnego
  • Sekularyzacja państwa zakonnego
  • Nowa Wieś (Neuendorf) staje się częścią lenna polskiego króla w protestanckich Prusach Książęcych pod władzą księcia pruskiego Albrechta von Hohenzollerna
  • zamek Lotzen siedzibą książęcego starosty.

Wzmianki o pierwszej szkole nad Niegocinem.

1529

Przebudowa zamku Lotzen

1531
  • Parafię ewangelicką w Nowej Wsi obejmuje pastor Piotr Cenker.
  • Przebudowa zamku Lotzen pod kierunkiem Christopha Romera z Królewca; budowla zyskuje renesansowe cechy architektoniczne.
  • Połowa XVI w. – nazwa Nowa Wieś (Neuendorf) coraz częściej zastępowana jest nazwą Lotzen- dorf lub „Stadtlein” (miasteczko) Letzen; zdarza się tytułowanie nowowiejskiego starosty.

Prawa miejskie Lotzen

1573

hipotetyczna data pierwszego przywileju miejskiego i nadania nazwy Lotzen od miana zamku.

Pierwszy szpital (przytułek dla ubogich) nad Niegocinem.

1581

Prawa miejskie

15 maja, 1612
Prawa miejskie

Elektor brandenburski i regent Księstwa Pruskiego – Jan Zygmunt von Hohenzollern nadaje w imieniu chorego umysłowo księcia pruskiego Albrechta Fryderyka von Hohenzollerna prawa miejskie i pochodzącą od zamku nazwę Lotzen (spolszczaną przez mazurskich osadników na -Lec) osadzie nad jeziorem Niegocin.

Akt nadania pieczęci miejskiej przed­stawiającej trzy leszcze na niebie­skiej tarczy

26 maja, 1612

Pierwszy burmistrz

1613

Pierwszym burmistrzem miasteczka jest Paweł Rudzki (wnosząc z nazwiska burmistrza, jak też jednego z karczmarzy – Michał Prus, można domniemywać, iż w miasteczku dominował osadniczy żywioł mazowiecki z domieszką schrystianizowanej, tubylczej ludności pruskiej), mieszkańcy Lotzen budują ratusz (spłonął w 1822 r.).

Przebudowa zamku

1614
Przebudowa zamku

Przebudowa zamku Lotzen na potrzeby książęcej rezydencji myśliwskiej trwała w latach 1613-1614

Zawalenie się starego kościoła

1633

Pierwszy drewniany kościół ewangelicki na terenie Giżycka został wybudowany w czasach Reformacji. Nowa, większa i murowana świątynia powstała w 1633, a wieżę dobudowano do niej w 1642. Budynek został zniszczony w wyniku pożaru w 1686. Do odbudowy spalonego kościoła przystąpiono w 1709. W 1728 zakupiono do niego trzy dzwony różnej wielkości. 3 kwietnia 1822 miał miejsce pożar miasta, doszło wtedy do kolejnego zniszczenia budowli

List Władysława IV Wazy

7 grudnia, 1635 12:00 am
List Władysława IV Wazy

List króla polskiego Władysława IV Wazy do magistratu „wiernego miasta Leca” z życzeniami i poleceniem zakwaterowania 200 żołnierzy.

Potop szwedzki

1655
Potop szwedzki

Książę pruski wiąże się sojuszem z królem Szwecji, odstępując swego lennego zwierzchnika – króla Polski; Lotzen staje się dla Polaków wrogim, he­retyckim miastem.

Odnowienie przywileju miejskiego

8 lutego, 1669
Odnowienie przywileju miejskiego

„wielki elektor” Fryderyk Wilhelm I-von Hohenzollern odnawia i rozszerza przywilej miejski Lotzen po „spustoszeniu tatarskim”.

Wielki pożar miasta

1686

spłonęły 73 budynki wraz z kościołem.

Ulgi w czynszu

1698

1690 – 1698 – ulgi w czynszu oraz ogólnopruska kolekta (modlitwa i zbiórka kościelna) na potrzeby „spalonego miasta” Lotzen, zarządzona przez księcia pruskiego Fryderyka III von Hohenzollerna.

Królestwo Pruskie

18 stycznia, 1701
Królestwo Pruskie
  • książę Fryderyk III von Hohenzollern koronowany w Królewcu, jako król Fryderyk I
  • Lotzen staje się miastem w Królestwie Pruskim.

Pierwsza apteka w Lotzen

1708

Wielka epidemia dżumy

1711

1709 -1711 wielka epidemia dżumy w Prusach, umiera ponad 800 mieszkańców miasta Lotzen. Miasto jest praktycznie wyludnione. W tej epidemii umierają pastorowie Jerzy Boretius i Daniel Pessarovius.

Page 1 of 41 2 3 4Next ›

Treść historii Giżycka została pobrana z archive.org strony http://gizycko-lotzen.pl/nowa-podstrona. Obecnie (27.12.2018) powyższa strona nie działa i nie mam możliwości skontaktowania się z autorem. Jeżeli nim jesteś i uważasz, iż powyższa animacja łamie Twoje prawa autorskie – skontaktuj się ze mną.