Przejdź do treści

Kamień znajduje się na wschodnim brzegu jeziora Mój. Jest to granit rapakiwi (skała magmowa), którego wysokość wynosi 1,25m, obwód 9m. W górnej części wyżłobiona jest „misa ofiarna” o średnicy około 60cm, obok znajduje się płaski głaz pełniący dawniej rolę “stołu ofiarnego”. Głaz nazywany jest „Diabelskim kamieniem” albo „Gucio”. Od kamienia pochodziła niemiecka nazwa pobliskiej wsi Schwarzstein – obecnie Czerniki.

Mapa plemion pruskich
Źródło: Encyklopedia Warmii i Mazur