Przejdź do treści

Wężewo (Wensewen, 1938-45 Wensen), gmina Orzysz, powiat piski. Mostek przez miejscowych zwany krzyżackim. W 1915 roku, gdy wojska armii carskiej zostały już wypchnięte z terenu Prus Wschodnich postanowiono wzmocnić dwukrotnie atakowany w 1914 rejon tworząc Giżycką Pozycję Polową. Oprócz oczywistych umocnień i okolicznej infrastruktury łączności powstał również ten obiekt – mały most na niedużym cieku wodnym.

O tym miejscu kiedyś już wspominałem na Facebook – Nielicencjonowany Przewodnik po Mazurach i dzięki komentarzom teraz trochę więcej mogę o nim napisać.

Krzyżacki mostek Wężewo

Krzyż na moście jest kamienna mozaiką i jest w niewiarygodnie dobrym stanie pomimo ponad 100 lat od jego wybudowania. Most ten jest w ciągłym użyciu przez pracowników leśnych i na moich oczach przez most przejeżdżał ciągnik z kilkoma wielkimi kłodami świeżo ściętego drewna z obciążeniem co najmniej kilku ton. Pozytywnie świadczy to o umiejętnościach budowniczych i jakości materiałów budowlanych. Prawdopodobnie most ten powstał żeby ułatwić budowę umocnień.

Po drugiej stronie mostu niż mozaika znajduje się kamień z wyrytym napisem:

Erbaut. v.a
Fest-Telegr.

Bau-komp. 6

1915

Most ten w 1915 roku wybudowała 6. Festungs-Telegraphen-Baukompagnie, którzy później zmienili nazwę na Festungs- Fernsprech-Kompanie. Ta kompania zajmowała się łącznością też we Francji. 6 Kompania miała swoją bazę w Kolonii i niektórzy piszą, że byli też żołnierze z Wrocławia.

Do tej kompanii należał Friedrich Krauß. Z książki Groby i cmentarze I wojny światowej w powiecie Giżyckim napisanej przez M. Karczewską dowiadujemy się iż żołnierz ten został pochowany w Giżycku w grobie nr. 85 kwatery wojennej na cmentarzu miejskim. Żołnierz pochodził z Leun w Hesji i zmarł w lazarecie w wieku 31 lat.

Friedrich Krauß
Źródło: Karczewska, M. Groby i cmentarze I wojny światowej w powiecie Giżyckim.

Na stronie https://www.postgeschichte-kemser.com możemy kupić poniższą kartępocztowa z pieczęcią poczty Giżyckiej i właśnie tej 6 kompanii.

DR – Kgl. Preuss. Festungs-Telegraphen-Bau-Kompagnie Nr. 6 Feldpostbrief 1914

O tej kompanii wspomnę też w przyszłości gdy opisze schron łączności z okolicy Rydzewa, o którym również już wspominałem na Facebook.

Dzięki uprzejmości Ost- und Westpreußischer Soldat 1870-1918 • Fotos • Urkunde • Einträge do informacji o Festungs-Telegraphen-Bau-Kompagnie Nr. 6 doszło kilka pocztówek i informacji, za co serdecznie dziękuję.

Rynek zniszczony przez Rosjan w 1914 r. Szczytno (Ortelsburg), Prusy Wschodnie. Bardzo ciekawy feldpost żołnierza z Festungs-Telegraphen-Bau-Kompagnie Nr. 6 Twierdza Lötzen (Giżycko). Wypisana w miejscowości Kożuchy Wielkie (Groß Kosuchen) pod Giżyckiem, gdzie prawdopodobnie stacjonowała kompania. Wieś posiadała stację kolejową z zapleczem. Kartka nadana w listopadzie 1914 r. z Gizycka. Kartka pocztowa z serii “Der Krieg in Ostpreussen”. Wydawca Fritz Krauskopf, Königsberg.


Ost- und Westpreußischer Soldat 1870-1918

Zdęgówko (Sdengowen) koło Orzysza (Arys), na południe od Gizycka (Lötzen) Prusy Wschodnie. Obecnie część wsi Tuchlin. Miejsce walk z Rosjanami w trakcie obrany przedpól Twierdzy Boyen. W pobliże niemieckie fortyfikacje w okresu I wojny światowej. Grupa podoficerów i żołnierzy z Festungs-Telegraphen-Bau-Kompagnie Nr. 6. W tle budynek, w którym byli zakwaterowani. Na kamieniu napis “Sdengowen 1915”. Feldpost z 1915 r. nadany pocztą kolejową Arys-Sensburg.

Ost- und Westpreußischer Soldat 1870-1918