Przejdź do treści

Na terenie twierdzy wybudowano dwa zespoły warsztatów artyleryjskich (laboratoriów amunicyjnych), w których uzbrajano pociski krótko przed ich użyciem. Warsztat amunicyjny ulokowany w bastionie „Miecz” składał się z zespołu 4 pomieszczeń: magazynu prochu, magazynu pocisków, pomieszczenia uzbrajania pocisków oraz pomieszczenia windy amunicyjnej. Winda amunicyjna obsługiwana była przez dwóch żołnierzy, którzy byli w stanie podawać 4 pociski na minutę do wybudowanego powyżej schronu pogotowia.

Warsztat amunicyjny

Nisze oświetleniowe umieszczano zazwyczaj od strony wejścia (korytarza), wyposażano w otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza podtrzymującego palenie się lampy, a od strony zewnętrznej zamykano je stalowymi drzwiczkami – malowanymi od strony wewnętrznej na kolor biały, odbijający maksimum jasnego światła. Uniknięto w ten sposób bezpośredniej styczności otwartego ognia ze składowanymi w pomieszczeniach środkami wybuchowymi.

Źródło: Rużewicz Wojciech – Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich