Przejdź do treści
Laboratorium amunicyjne
Laboratorium amunicyjne

Podobnie jak warsztaty amunicyjne laboratoria były to zwarte zespoły pomieszczeń, w których składano i przygotowywano amunicję. Laboratoria jednak rozszerzone były o pomieszczenia, w których testowano jakość przygotowywanego prochu. W pierwszym okresie czasu nie było tu kamiennego muru występującego od strony wnętrza twierdzy, a wszystkie pomieszczenia oświetlane były światłem naturalnym przy wykorzystaniu dużych okien. Wąskie pomieszczenia na lewym skraju zespołu laboratorium były to magazyny zapalników, następnie magazyny pocisków, pomieszczenia do pracy, laboratorium oraz magazyn prochu. Pod koniec XIX wieku pomieszczenia laboratorium zaadaptowano na magazyny amunicji. Na przeciwko pomieszczeń roboczych wybudowano kamienny mur oporowy, w połowie którego umieszczono dodatkowe ujęcie wody. Wjazd do magazynów prowadził zakręconym w kształt litery S korytarzem – poterną- z jednej i drugiej strony zespołu. Poterny przystosowane były do wjazdu wózków amunicyjnych poruszanych ręcznie na szynach kolejki wąskotorowej.