Przejdź do treści

W pobliżu dużych budynków koszarowych na bastionie „Miecz” oraz na terenie śródszańca wybudowano dwa zespoły „latryn bomboodpornych”. Ta ironiczna nazwa wywodzi się stąd, iż w razie potrzeby (ostrzału), latryny te służyły również jako ukrycia i schrony dla załogi. Największa, środkowa część latryny – schronu przeznaczona była dla żołnierzy, dwie skrajne – dla oficerów i podoficerów.

Przewijaj w dół▾