Przejdź do treści
Spichrze zbożowe
Spichrze zbożowe

Historia spichrzy zbożowych wybudowanych na majdanie twierdzy Boyen sięga jeszcze końca XVIII wieku. W latach 1784-1786 na wyspie Czarci Ostrów jeziora Śniardwy wzniesiono umocniony magazyn wojskowy, któremu nadano miano „Fort Lyck”. W centralnej części tego fortu znajdowały się dwa duże spichrze zbożowe o konstrukcji szachulcowej (tzw. mur pruski) i łącznej pojemności 12000 korcy zboża i 1800 beczek sucharów. Na początku lat 40. XIX wieku, kiedy podjęto decyzję o budowie nowej, w pełni wyposażonej twierdzy pod Giżyckiem – zlikwidowano umocnienia Fortu Lyck, a wszystkie materiały możliwe do ponownego użycia przewieziono drogą wodną do Giżycka. W 1849 roku ponownie zmontowano wszystkie elementy drewniane przeniesionych w całości spichrzy zbożowych i omurowano je cegłą. W takiej postaci oba spichrze zachowały się do 1996 roku. Obecnie, po zniszczeniach poczynionych pożarami, oba spichrze ulegają stopniowemu niszczeniu. Obok spichrzy znajduje się zachowany jeden z trzech budynków administracyjnych.