Przejdź do treści

Niemiecka nazwa typu: Infanterieraum

Polska nazwa typu: Schron piechoty

Załoga: 80 ludzi

Schron piechoty. 1- Izba żołnierska, 5- Magazyn, 6- Kuchnia, 7- Studnia, 8- Latryna

 

Niemiecka nazwa typu: Wachtraum

Polska nazwa typu: Wartownia

Załoga: 20 ludzi

 

Niemiecka nazwa typu: Bereitschaftsraum

Polska nazwa typu: Schron pogotowia

Załoga:  40 ludzi

 

Rysunki schronów pobrane z http://www.kaczorek.easyisp.pl/pisz/fort/tyisgpp.htm