Przejdź do treści

W drugiej połowie lat 80. XIX wieku rozpoczęto stopniową zabudowę majdanu, służącego do tej pory jako obszerny plac broni. W północnej części tego placu wybudowano m.in. dwie szopy na pojazdy (wozownie), budynek krytej ujeżdżalni koni oraz warsztat zbrojmistrza, pełniący funkcję kuźni. Podobnie jak pozostałe elementy zabudowy majdanu, obiekty te stopniowo ulegają zniszczeniu.