Przejdź do treści

Brama Prochowa stanowiła pomocniczy wjazd do twierdzy od strony miasta, jednak główną jej funkcją było zaopatrywanie w żywność i amunicję oddziałów walczących poza twierdzą. W początkowym okresie brama ta zamykana była stalowymi wrotami pancernymi, przed którymi znajdował się niewielki mostek zwodzony z przeciwwagami. Pod koniec XIX wieku mostek ten zdemontowano i zastąpiono kratą forteczną. Na dalszym przedpolu bramy wzniesiono duże, ziemne dzieło fortyfikacyjne – rawelin.